Zveropark


V horách nad Revišstským Podzámčím pri Žarnovici sa nachádza Zveropark, alebo aj prvá losa farma na Slovensku. Na ploche približne 20 hektárov môžu návštevníci vidieť a spoznávať viac ako 20 druhov lesnej, poľnej zveri, ale aj niektoré druhy cudzokrajných a domácich zvierat.

Farma je zameraná na vzdelávanie, spoznávanie a obľúbenie si prírody, určená najmä pre rodiny s deťmi. Sú tu väčšinou zvieratá, ktoré žijú na Slovensku. Originalitou je los mokraďový alebo európsky, ktorý je pôvodným obyvateľom Slovenska, ale bol pred niekoľkými desaťročiami vyhubený a odvtedy tu nežije.